صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره مالي منتهي به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد مدير صندوق براي دوره منتهي به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ صورت های مالی دوره مالی ۶ماه و ۲۶روزه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتهای مالی برای دوره ۳ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره مالی سه ماه و ۲۶ روزه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورتهای مالی شش ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ با تایید متولی دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صورتهای مالی ۲۶ روزه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ دانلود