صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۲۸) ۰.۴۳ (۶۴.۶۵) ۳۸۲.۸۵
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۳۳ ۲.۲۶ ۴۴۷,۶۰۹.۱۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۲۲ ۴.۳۲ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳.۴۲ (۰.۲۷) ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ (۶۲.۷۳)
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱.۳۶) ۰.۱۵ (۹۹.۳۳) ۷۲.۶۴
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۲.۷ ۲.۴ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۵.۱۹ ۴.۲۳ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۱ ۴.۴۸ ۶,۸۸۰,۰۰۰ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۵ ۳.۸ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۷۱ ۳.۱ ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳.۳۴ ۲.۸۴ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳.۱۱ ۳.۷ ۷,۱۷۰,۰۰۰ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۹ ۳.۷ ۳,۳۷۰,۰۰۰ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۳.۲ ۲.۱۸ ۹,۶۹۰,۰۰۰ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸