صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۲.۹۴) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۳.۰۹) (۲.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۱ ۰.۲۵ ۴۵.۳۷ ۱۵۱.۶۲
۱۲۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۰.۵۷ ۱.۹۱ ۷۱۰.۳۱ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۱۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱ (۰.۸۸) ۳,۶۴۰.۷۳ (۹۵.۹۷)
۱۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۱.۸۸) (۳.۴۶) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۱۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۳.۲۹) (۲.۷۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۴۶ (۰.۲۷) ۴۲۶.۴۱ (۶۲.۶۶)
۱۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱.۴۳ ۲.۳۷ ۱۷,۹۵۷.۱۶ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۳۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۷۱ ۳.۵۵ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۳۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۲۶ ۱.۸۶ ۳۴۳,۱۹۵.۳۵ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۳۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۲۹) (۰.۳۵) (۶۵.۵۱) (۷۲.۳۲)
۱۳۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۶۹) ۱.۷۷ (۹۲.۰۴) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۳۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱.۷۷ (۰.۸۷) ۶۰,۷۹۶.۳۶ (۹۵.۹۵)