صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۴۲) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۴۷) (۱.۱۵) (۹۹.۵۵) (۹۸.۵۵)
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۱۳ ۰.۰۱ ۵۸.۵۹ ۲.۹۵
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۳۳) (۱.۱) (۶۹.۵۶) (۹۸.۲۶)
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۹۵ ۳.۵۹ ۱۱۷,۰۹۴.۱۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۱.۸۸) ۳۱.۰۷
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱.۰۲ ۱.۷۲ ۳,۹۵۹.۲۸ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲.۰۵ ۱.۶۵ ۱۶۵,۴۶۰.۷۳ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۱۲) (۲.۱۶) (۳۶.۲۱) (۹۹.۹۶)
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۳۷) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱.۲۴ ۲.۸۴ ۸,۷۶۳.۲ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱.۱۳ ۰.۷ ۵,۹۹۸.۵۳ ۱,۱۹۴.۶۶
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۰.۵۱ (۱.۵۲) ۵۳۹ (۹۹.۶۳)