صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۱ ۳.۳۳ ۱۹۹,۹۵۲.۸ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۴.۳۳ ۲.۴۶ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ (۰.۴۴) ۱.۲۴ (۸۰.۳۵) ۹,۰۱۰.۳۲
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۵۳ (۰.۳۸) ۵۸۴.۲ (۷۴.۷۷)
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۵۳ ۳.۱۴ ۹۱۹,۳۶۸.۴۲ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳.۵۷ ۳.۱۸ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱.۶۴ (۰.۰۷) ۳۷,۸۱۲.۴ (۲۲.۸۳)
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۰.۳۱) ۰.۲۴ (۶۸.۳۱) ۱۴۳.۵۵
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲.۵۹ ۴.۴۳ ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴.۷۲ ۳.۹۲ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۴.۷۹ ۴.۰۹ ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۶۶ ۱.۸۲ ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۷۳,۴۳۰.۱۸