صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۳) ۰
۸۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ (۰.۰۵) ۰ (۱۷.۹۳) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ (۱.۱۲) ۰.۳۸ (۹۸.۳۵) ۲۹۳.۱۱
۸۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۰.۰۴ ۰.۶۱ ۱۳.۷۴ ۸۳۶.۸
۸۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۳.۵۵ ۴.۸۹ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷
۸۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۳.۲۵ ۲.۱ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹۶,۴۶۲.۷۶
۸۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۰.۴۳ ۰.۵۲ ۳۸۲.۶۱ ۵۷۵.۸
۸۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۸۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۳.۳۴ ۴.۲۷ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲.۹۱ ۴.۳۸ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱.۱۷ (۰.۶۷) ۶,۸۷۷.۳ (۹۱.۴۷)
۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۰.۲۳ ۱.۷۵ ۱۳۴.۱۴ ۵۶,۳۳۷.۱۸
۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲.۳۲ ۳.۳ ۴۳۵,۱۹۴.۸۶ ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲.۷۹ ۲.۰۴ ۲,۲۸۰,۰۰۰ ۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۳.۰۶ ۳.۶۹ ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۳.۶ ۳.۱۳ ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲.۰۸ ۲.۳۸ ۱۸۰,۱۴۵.۱۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸