صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۰.۰۴ ۰.۴۸ ۱۴.۱۸ ۴۷۷.۴
۸۰۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۰۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۶) ۰
۸۰۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۱۷) (۱.۳۷)
۸۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ (۰.۰۷) (۰.۳) (۲۳.۲۶) (۶۷.۱۷)
۸۰۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۷۸) ۰.۰۳ (۹۴.۳۲) ۱۳.۵۹
۸۰۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ (۰.۸۶) (۰.۷۸) (۹۵.۶۶) (۹۴.۱۶)
۸۰۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ (۱.۸۸) (۰.۵۴) (۹۹.۹) (۸۶.۰۱)
۸۰۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۸۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (۲.۰۱) (۱.۲۱) (۹۹.۹۴) (۹۸.۸۳)
۸۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ (۰.۸۱)
۸۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۸۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۹۱) (۴۸.۲۴)
۸۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۲.۰۲) (۱.۲۸) (۹۹.۹۴) (۹۹.۰۹)
۸۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۸۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۸۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ (۱.۱۲) ۰.۱۳ (۹۸.۳۵) ۵۹.۳۶
۸۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳.۰۷ ۲.۱۹ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲.۷۲ ۱.۱۴ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۶,۲۴۵.۵۷