صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲.۸۷ ۰.۷۵ ۳,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۴۴۹.۴۹
۶۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۱.۶۲) (۱.۳۵) (۹۹.۷۵) (۹۹.۳)
۶۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۶۳ ۱.۲۳ ۸۸۵.۷۲ ۸,۴۹۵.۰۲
۶۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱.۰۷ (۰.۵۶) ۴,۸۵۱.۵۲ (۸۷.۲۴)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۱.۷۷) ۱.۵۸ (۹۹.۸۵) ۳۰,۲۷۰.۸۷
۶۸ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲.۶ ۳.۷۳ ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۷۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۳.۱۷ ۱.۸۲ ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۷۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲.۱۹ ۱.۳ ۲۷۴,۳۰۷.۳۷ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۷۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (۰.۸۶) ۰.۷۸ (۹۵.۷۳) ۱,۵۹۲.۸۷
۷۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱.۵۲ ۲.۱۸ ۲۴,۹۵۶.۹۶ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۷۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۲.۰۲ ۰.۷۵ ۱۴۶,۱۵۸.۲۲ ۱,۴۵۱.۹۸
۷۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ (۰.۸۴) (۰.۲۷) (۹۵.۴۲) (۶۲.۷۹)
۷۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۰.۲۳ (۲.۰۴) ۱۳۲.۴۶ (۹۹.۹۵)
۸۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ (۱.۷۷) (۱.۷۷) (۹۹.۸۵) (۹۹.۸۵)