صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۴۲ (۱.۹) ۳۶۰.۶۱ (۹۹.۹۱)
۶۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۷۶) ۰.۳۸ (۹۳.۹۱) ۲۹۲.۴۵
۶۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۶) (۰.۶۲) (۴۳.۸۱) (۸۹.۸۳)
۶۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۲ (۰.۳۵) ۶ (۷۲.۱۳)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۰۴ ۲.۷۲ ۴,۳۳۹.۶۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۶۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۲۴) (۰.۷۸) (۵۸.۵) (۹۴.۳۶)
۷۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۴۹) (۰.۴۵) (۸۳.۶۲) (۸۰.۴۸)
۷۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۴۴ ۳.۲۱ ۴۰۴.۱۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۷۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳.۳۶ ۳.۰۸ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۷۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۹ (۱.۷۷) ۲,۵۴۲.۰۸ (۹۹.۸۵)
۷۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۷۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۲۳ (۰.۱۷) ۱۲۸.۳۹ (۴۶.۵۶)
۷۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ (۰.۵۱) ۱.۲۵ (۸۴.۷۸) ۹,۱۵۳.۶۲
۷۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱.۷۵ ۰.۵۱ ۵۶,۹۳۴.۵۱ ۵۴۳.۹۵
۷۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ (۰.۴۴) ۴.۱۱ (۸۰.۲۵) ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۸۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱.۵۸ (۰.۷) ۳۰,۳۱۰.۵۲ (۹۲.۳۲)