صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۰.۹۷ (۱.۰۵) ۳,۳۲۶.۰۲ (۹۷.۸۹)
۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ (۲.۷۱) (۳.۷۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ (۲.۴۳) (۲.۰۸) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۵)
۴۵ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ ۰.۰۳ (۰.۷۷) ۱۱.۳۳ (۹۳.۹۵)
۴۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ۰.۸۱ ۱.۴۱ ۱,۷۶۷.۹۳ ۱۶,۴۶۴.۲
۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۷) ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ۱.۴۷ (۰.۰۸) ۲۰,۴۱۰.۰۲ (۲۴.۲۳)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۰.۷۷ (۰.۳۷) ۱,۵۵۳.۶۱ (۷۴.۱۶)
۵۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ (۱.۷۷) (۰.۶۷) (۹۹.۸۵) (۹۱.۲۸)
۵۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱.۰۴ ۲.۱۸ ۴,۳۰۹.۸۷ ۲۵۷,۹۹۲
۵۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۳.۰۳ ۱.۳۴ ۵,۴۸۰,۰۰۰ ۱۲,۷۷۷.۹۳
۵۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ (۰.۴۳) (۰.۱۸) (۷۹.۲) (۴۸.۷۹)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۵۹ ۰.۵۲ ۷۶۴.۴۳ ۵۷۵.۳۹
۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱.۸۵ ۲.۷۱ ۸۰,۱۰۹.۷۲ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۵۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲.۶۵ ۲.۶۲ ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۶۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۸۶ ۱.۷۳ ۸۳,۴۵۱.۷ ۵۱,۵۵۹.۸۱