صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲.۴۷ ۰.۳۷ ۷۳۲,۱۹۱.۲ ۲۸۲.۳
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۹۲ ۲.۴۶ ۱۰۲,۷۷۴.۳۲ ۷۲۳,۱۸۹
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۰۹ ۲.۱۶ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۳۳ ۲.۴۸ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۸ (۰.۸۳) ۳۴.۹۹ (۹۵.۱۵)
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۵۵ ۲.۰۸ ۹۸۳,۷۲۹.۸۱ ۱۸۵,۹۳۲.۲۴
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۰۹) (۰.۷۲) (۲۸.۲۴) (۹۲.۸۸)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۸۲,۶۷۴.۶۸ ۵۰۰,۳۰۴.۴۵
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۳۷) (۱.۶۶) (۷۴.۲۶) (۹۹.۷۸)
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۹۶) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰