صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۴۲ (۱.۹) ۳۶۰.۶۱ (۹۹.۹۱)
۱۸۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۷۶) ۰.۳۸ (۹۳.۹۱) ۲۹۲.۴۵
۱۸۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۶) (۰.۶۲) (۴۳.۸۱) (۸۹.۸۳)
۱۸۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۲ (۰.۳۵) ۶ (۷۲.۱۳)
۱۸۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۰۴ ۲.۷۲ ۴,۳۳۹.۶۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۸۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۸۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۲۴) (۰.۷۸) (۵۸.۵) (۹۴.۳۶)
۱۹۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۴۹) (۰.۴۵) (۸۳.۶۲) (۸۰.۴۸)
۱۹۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۴۴ ۳.۲۱ ۴۰۴.۱۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۹۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳.۳۶ ۳.۰۸ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۹۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۹ (۱.۷۷) ۲,۵۴۲.۰۸ (۹۹.۸۵)
۱۹۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰
۱۹۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۰.۲۳ (۰.۱۷) ۱۲۸.۳۹ (۴۶.۵۶)
۱۹۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ (۰.۵۱) ۱.۲۵ (۸۴.۷۸) ۹,۱۵۳.۶۲
۱۹۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱.۷۵ ۰.۵۱ ۵۶,۹۳۴.۵۱ ۵۴۳.۹۵
۱۹۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ (۰.۴۴) ۴.۱۱ (۸۰.۲۵) ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹
۲۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱.۵۸ (۰.۷) ۳۰,۳۱۰.۵۲ (۹۲.۳۲)