صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۱.۳۵) (۲.۹۴) (۹۹.۲۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۳.۳۳) (۳.۴۳) (۱۰۰) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ (۳.۴۲) (۳.۰۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۱.۴۷) (۱.۱۵) (۹۹.۵۵) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۱۳ ۰.۰۱ ۵۸.۵۹ ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ (۰.۳۳) (۱.۱) (۶۹.۵۶) (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱.۹۵ ۳.۵۹ ۱۱۷,۰۹۴.۱۵ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ (۰.۰۳) ۰.۰۷ (۱۱.۸۸) ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱.۰۲ ۱.۷۲ ۳,۹۵۹.۲۸ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۲.۰۵ ۱.۶۵ ۱۶۵,۴۶۰.۷۳ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ (۰.۱۲) (۲.۱۶) (۳۶.۲۱) (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ (۲.۳۷) (۱.۵) (۹۹.۹۸) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱.۲۴ ۲.۸۴ ۸,۷۶۳.۲ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰