صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۱.۶۶) (۲.۷۸) (۹۹.۷۸) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۴۱) (۰.۱۱) (۷۷.۵۵) (۳۲.۶۵)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۳۴) ۱.۱۹ (۷۰.۷۳) ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۳۷ ۰.۳۹ ۲۸۶.۴۵ ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۸۱ ۰.۳۶ ۱,۸۱۵.۹۸ ۲۷۶.۹۹
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰ (۰.۲۲) (۱.۳۷) (۵۴.۴۵)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۰۹ ۱.۱۴ ۵,۰۹۹.۹۳ ۶,۱۲۴.۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۰۳ ۰.۴۱ ۴,۰۵۴.۶۳ ۳۴۲.۲۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۱۷) (۱.۴۱) (۹۸.۶۴) (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۲۱.۵۲ ۱۶۶.۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۵۸) ۰.۴۷ (۸۸.۰۵) ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۷۱ (۰.۵۷) ۱,۲۴۳.۳۸ (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۵۴) (۰.۰۲) (۸۵.۹۲) (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۳) ۰