صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۸۲ (۰.۲۲) ۱,۹۰۴.۸۱ (۵۴.۵۷)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۷۸ ۰.۱۸ ۱,۶۱۷.۳ ۹۱.۷۸
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۰۶ ۲.۶۳ ۱۶۸,۲۴۱.۷۴ ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۹۱ ۰.۸۹ ۱۰۱,۳۹۰.۰۴ ۲,۴۵۹.۳۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۴۷ ۰.۹۹ ۲۰,۶۸۴.۶۸ ۳,۵۲۱.۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۲۲ ۴.۳۶ ۳۶۱,۱۲۴,۴۶۷.۶۶ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۶۸ ۴.۴ ۵۳,۹۶۸,۱۱۸.۴۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱ ۱.۷ ۳,۶۶۶.۱۵ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۴) ۹.۱ (۹۹.۴۲)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۲۹) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۴۳) (۰.۴۱) (۷۹.۱) (۷۷.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۲.۱۹) (۴.۳۶) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۳) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۱.۰۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۴۵ ۱.۸۸ ۴۰۷.۰۶ ۸۹,۴۶۳.۱۹