صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۱.۸۹ ۲,۴۵۷.۰۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۲۷ ۰.۳۸ ۱۶۶.۱۶ ۲۹۸.۴۵
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۴۲) (۱) (۷۸.۴۶) (۹۷.۴۶)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۱۸) ۰.۱۷ (۴۸.۰۲) ۸۷.۳۲
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۱.۲۴ ۰
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۸۶ ۰.۲۲ ۲,۱۴۱.۱۳ ۱۱۹.۴۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۳۸) (۱.۳۹) (۹۹.۳۷) (۹۹.۳۹)
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۳۴) ۰.۰۷ (۷۰.۶۲) ۳۱.۳۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۷۷) (۰.۳) (۹۴.۱۵) (۶۶.۶۹)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۱,۰۴۱.۹۱ ۷,۸۶۱.۷۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۳ ۰.۸۳ ۴,۱۸۶.۱۸ ۱,۹۴۶.۵۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۴) (۰.۷۷) (۷۶.۶۳) (۹۴.۰۷)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۹ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۶ ۰