صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ ۱.۲۸ ۰
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۸ ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۰.۶۴) (۲.۶۲) (۹۰.۲۴) (۹۹.۹۹)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۸۷) (۱.۲۵) (۹۵.۸۴) (۹۹)
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۲۶ ۱.۱۶ ۱۶۰.۲۱ ۶,۷۴۳.۷
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۳۴ (۰.۶۸) ۲۴۰.۱۵ (۹۱.۶۵)
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۲۱ ۱.۵۱ ۱۱۶.۴ ۲۳,۶۶۹.۷
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۷ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۲۸ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۶۷ ۱.۰۸ ۱,۰۶۲.۹۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۷۲ ۶۰.۳۶ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۳۱ ۱.۵۲ ۱۱,۵۳۲.۱ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۰۹ ۱.۶۱ ۵,۰۵۰.۲۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۱۵ ۰.۸۹ ۶,۴۵۶.۵۵ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۹۵) (۱.۰۷) (۹۶.۹۹) (۹۸.۰۱)
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۴۳ ۰ ۳۷۰.۹۱ ۰