صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۸ ۱۰,۹۰۳.۹۵ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱.۴۸ ۱.۹۶ ۲۰,۹۵۶.۳۹ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۷۱ ۰.۰۹ ۱,۲۰۳.۵ ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۳۸ (۰.۹) ۳۰۰.۰۵ (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۶۶ ۲.۵۴ ۴۱,۰۵۶.۶۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۴۲ ۳.۰۱ ۶۲۴,۴۹۳.۸۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۴۲ (۱.۹) ۳۶۰.۶۱ (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۷۶) ۰.۳۸ (۹۳.۹۱) ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۶) (۰.۶۲) (۴۳.۸۱) (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۲ (۰.۳۵) ۶ (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۰۴ ۲.۷۲ ۴,۳۳۹.۶۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۲۴) (۰.۷۸) (۵۸.۵) (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۴۹) (۰.۴۵) (۸۳.۶۲) (۸۰.۴۸)