صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تغییر نام صندوق مصوب مجمع مورخ ۱۰-۱۱-۱۳۹۶ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ تغییر نام صندوق مصوب مجمع مورخ ۰۹-۰۸-۱۳۹۴ تغییرات اساسنامه