لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,182,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,817,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 198,527,473,791
قیمت صدور هر واحد (ریال): 19,688
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 19,497
قیمت آماری هر واحد (ریال): 19,497
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 19,688 19,497 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 198,527,473,791
  2 1397/12/26 19,165 18,971 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 193,176,291,638
  3 1397/12/25 19,154 18,960 0 0 12,482,581 2,300,000 2,300,000 10,182,581 193,059,383,120
  4 1397/12/24 18,974 18,815 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 234,857,588,598
  5 1397/12/23 18,975 18,816 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 234,874,533,207
  6 1397/12/22 18,977 18,818 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 234,891,479,016
  7 1397/12/21 18,783 18,627 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 232,510,935,931
  8 1397/12/20 18,594 18,439 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 230,169,691,319
  9 1397/12/19 18,382 18,230 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 227,562,799,873
  10 1397/12/18 18,084 17,935 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 223,876,881,913
  11 1397/12/17 18,195 18,045 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 225,248,047,705
  12 1397/12/16 18,196 18,046 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 225,264,264,743
  13 1397/12/15 18,197 18,048 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 225,280,482,541
  14 1397/12/14 18,103 17,953 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 224,099,846,637
  15 1397/12/13 18,236 18,085 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 225,749,186,726
  16 1397/12/12 18,334 18,182 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 226,954,584,482
  17 1397/12/11 18,325 18,173 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 226,840,537,301
  18 1397/12/10 18,481 18,324 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 228,726,464,974
  19 1397/12/09 18,482 18,325 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 228,743,569,115
  20 1397/12/08 18,484 18,326 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 228,760,674,280