صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۸۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۱۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۲۳,۲۳۴,۵۱۱,۳۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۸,۹۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۸,۴۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۸,۴۴۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۱۲:۵۹:۵۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳۹,۷۴۴ ۳۹,۲۴۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۲۳,۲۳۴,۵۱۱,۳۸۴
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳۹,۴۱۸ ۳۸,۹۱۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۱۸,۱۳۸,۹۱۸,۷۴۵
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳۹,۱۱۹ ۳۸,۶۱۷ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۱۳,۳۴۲,۵۳۱,۳۳۴
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳۸,۳۲۳ ۳۷,۸۳۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۰۰,۹۸۴,۷۰۴,۱۱۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳۸,۳۲۶ ۳۷,۸۴۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۰۱,۰۳۰,۸۹۹,۵۵۱
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳۸,۳۲۹ ۳۷,۸۴۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۰۱,۰۷۷,۰۹۷,۱۶۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳۷,۶۰۵ ۳۷,۱۳۴ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۸۹,۷۸۱,۵۷۶,۴۶۰
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳۷,۰۴۲ ۳۶,۵۹۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۸۱,۲۲۵,۸۰۷,۵۳۸
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳۵,۵۳۷ ۳۵,۱۱۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۵۷,۶۶۴,۷۶۹,۹۳۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳۴,۲۷۱ ۳۳,۸۶۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۷,۸۵۶,۶۳۰,۳۵۵
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳۳,۹۳۱ ۳۳,۵۳۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۲,۵۳۶,۲۴۶,۰۶۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳۳,۹۳۴ ۳۳,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۲,۵۷۵,۸۶۵,۳۱۷
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳۳,۹۳۶ ۳۳,۵۳۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۲,۶۱۵,۴۸۵,۵۳۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۳۳,۹۲۸ ۳۳,۵۲۷ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۲,۴۹۳,۲۱۵,۱۰۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۳۵,۰۵۱ ۳۴,۶۶۷ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۵۰,۶۰۳,۸۱۳,۷۸۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۳۵,۰۵۳ ۳۴,۶۷۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۵۰,۶۴۱,۸۷۲,۸۲۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۳۵,۱۳۹ ۳۴,۸۱۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۵۳,۰۲۲,۱۵۶,۸۶۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۳۵,۸۴۷ ۳۵,۵۹۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۶۵,۴۰۲,۷۹۶,۷۷۵
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۳۵,۸۴۹ ۳۵,۶۰۱ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۶۵,۴۲۸,۶۱۴,۱۴۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۳۵,۸۵۰ ۳۵,۶۰۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۶۵,۴۵۴,۴۳۲,۴۵۰