صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۳,۴۱۲,۱۲۶,۰۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۱۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۸۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۸۵۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۳۰,۱۴۷ ۲۹,۸۵۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۴۱۲,۱۲۶,۰۴۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۳۰,۰۱۲ ۲۹,۷۲۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۲,۴۲۰,۱۶۷,۵۱۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۲۹,۵۰۳ ۲۹,۲۲۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۸,۶۶۶,۰۹۱,۸۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۳۰,۱۸۱ ۲۹,۸۹۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۶۹۶,۰۵۶,۹۴۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۳۰,۱۸۰ ۲۹,۸۹۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۶۸۶,۱۱۱,۴۱۲
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۳۰,۱۷۹ ۲۹,۸۹۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۶۷۶,۱۷۷,۲۱۵
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۳۰,۱۷۷ ۲۹,۸۹۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۶۶۶,۲۵۴,۳۳۴
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳۰,۲۳۲ ۲۹,۹۴۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۴,۰۷۲,۳۴۷,۹۳۲
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳۰,۷۶۹ ۳۰,۴۷۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۰۲۷,۴۴۹,۷۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳۰,۸۹۰ ۳۰,۵۷۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۸۰۳,۱۵۶,۳۸۲
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳۱,۰۳۷ ۳۰,۷۲۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۹,۸۸۹,۷۱۷,۶۶۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳۰,۵۸۷ ۳۰,۲۷۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۶,۵۶۷,۵۷۸,۶۱۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳۰,۵۸۵ ۳۰,۲۷۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۶,۵۵۸,۰۴۷,۳۸۳
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳۰,۵۷۱ ۳۰,۲۶۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۶,۴۵۱,۵۸۲,۱۹۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳۰,۲۵۹ ۲۹,۹۵۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۴,۱۵۳,۲۸۲,۹۰۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۰,۷۹۶ ۳۰,۴۸۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۱۰۹,۵۲۲,۷۰۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳۰,۸۸۵ ۳۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۸,۷۳۱,۱۱۶,۵۷۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳۱,۱۳۰ ۳۰,۸۱۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۳۰,۵۳۵,۷۱۰,۹۷۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳۱,۴۲۸ ۳۱,۱۰۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۳۲,۷۴۴,۷۱۸,۴۹۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳۱,۴۲۹ ۳۱,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۳۲,۷۵۰,۹۰۹,۹۰۷