لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,282,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,717,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 271,717,224,652
قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,386
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 22,122
قیمت آماری هر واحد (ریال): 22,122
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/30 22,386 22,122 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 271,717,224,652
  2 1398/02/29 22,498 22,234 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 273,091,122,010
  3 1398/02/28 22,289 22,017 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 270,422,775,671
  4 1398/02/27 22,229 21,979 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 269,963,754,878
  5 1398/02/26 22,231 21,981 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 269,983,242,271
  6 1398/02/25 22,232 21,983 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 270,002,731,010
  7 1398/02/24 22,168 21,918 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 269,213,756,627
  8 1398/02/23 21,991 21,743 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 267,057,356,239
  9 1398/02/22 21,641 21,400 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 262,850,248,335
  10 1398/02/21 21,816 21,562 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 264,842,691,812
  11 1398/02/20 22,577 22,312 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 274,053,411,708
  12 1398/02/19 22,578 22,314 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 274,073,968,353
  13 1398/02/18 22,580 22,316 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 274,094,526,332
  14 1398/02/17 22,232 21,962 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 269,747,321,787
  15 1398/02/16 22,726 22,449 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 275,726,841,691
  16 1398/02/15 23,491 23,202 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 284,986,376,734
  17 1398/02/14 23,871 23,581 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 289,634,398,549
  18 1398/02/13 23,696 23,428 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 287,754,996,188
  19 1398/02/12 23,698 23,430 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 287,776,229,504
  20 1398/02/11 23,700 23,431 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 287,797,463,454