لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,482,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,517,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 199,328,764,382
قیمت صدور هر واحد (ریال): 16,104
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 15,969
قیمت آماری هر واحد (ریال): 15,969
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/27 16,104 15,969 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 199,328,764,382
  2 1397/09/26 16,137 15,999 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 199,703,713,459
  3 1397/09/25 16,479 16,329 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 203,833,688,976
  4 1397/09/24 16,784 16,634 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 207,629,941,856
  5 1397/09/23 16,920 16,768 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 209,311,410,391
  6 1397/09/22 16,921 16,769 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 209,318,053,812
  7 1397/09/21 16,922 16,769 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 209,324,705,092
  8 1397/09/20 16,981 16,829 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 210,064,724,771
  9 1397/09/19 16,999 16,848 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 210,309,194,889
  10 1397/09/18 17,084 16,932 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 211,357,495,465
  11 1397/09/17 17,145 16,992 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 212,101,196,246
  12 1397/09/16 17,260 17,108 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,555,001,620
  13 1397/09/15 17,260 17,109 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,559,623,671
  14 1397/09/14 17,261 17,109 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,564,254,625
  15 1397/09/13 17,262 17,117 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,660,403,875
  16 1397/09/12 17,309 17,169 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 214,315,337,316
  17 1397/09/11 17,006 16,871 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 210,590,573,267
  18 1397/09/10 16,625 16,497 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 205,919,929,011
  19 1397/09/09 16,920 16,791 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 209,599,126,336
  20 1397/09/08 16,920 16,791 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 209,597,528,052