صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۴۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۵۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۰,۸۱۸,۸۷۲,۹۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۸۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۵۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹,۵۱۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۲۹,۸۲۲ ۲۹,۵۱۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۸۱۸,۸۷۲,۹۲۴
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۲۹,۸۰۶ ۲۹,۴۹۵ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۷۰۲,۳۶۸,۸۰۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۲۹,۷۲۵ ۲۹,۴۱۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۰,۱۰۵,۷۱۲,۹۴۱
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۲۹,۸۵۲ ۲۹,۵۴۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۰۳۸,۱۲۵,۲۳۸
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۲۹,۸۹۶ ۲۹,۵۹۳ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۴۲۸,۳۴۲,۹۵۶
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۲۹,۸۹۴ ۲۹,۵۹۱ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۴۱۶,۶۷۲,۴۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۲۹,۸۹۲ ۲۹,۵۸۹ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۴۰۵,۰۱۵,۷۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۲۹,۸۹۱ ۲۹,۵۸۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۳۹۳,۰۸۶,۹۶۵
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۲۹,۶۳۷ ۲۹,۳۳۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۱۹,۵۲۰,۰۶۶,۷۹۹
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳۰,۰۵۲ ۲۹,۷۴۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۲,۵۸۷,۶۴۷,۹۰۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳۰,۱۵۴ ۲۹,۸۴۷ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۳۳۲,۰۷۸,۷۱۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳۰,۳۹۱ ۳۰,۰۸۰ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۰۷۴,۲۹۱,۰۰۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳۰,۳۸۹ ۳۰,۰۷۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۰۶۰,۲۷۳,۶۸۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۳۰,۳۸۷ ۳۰,۰۷۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۵,۰۴۶,۲۷۳,۶۹۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۳۰,۱۸۴ ۲۹,۸۷۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۵۴۹,۵۵۷,۳۷۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۳۰,۱۸۲ ۲۹,۸۷۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۳,۵۳۵,۴۶۳,۶۶۷
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۲۹,۸۷۲ ۲۹,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۲۴۵,۹۹۹,۳۶۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۲۹,۸۷۰ ۲۹,۵۶۶ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۱,۲۳۱,۷۲۱,۶۹۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۲۹,۹۹۲ ۲۹,۶۸۴ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۲,۱۱۵,۲۷۷,۱۳۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۲۹,۹۸۹ ۲۹,۶۸۲ ۰ ۰ ۱۴,۵۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۴۸۲,۵۸۱ ۲۲۲,۰۹۵,۵۰۹,۵۳۲