صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۸۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۱۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۷۳,۹۷۰,۶۶۴,۲۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۳,۷۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۳,۱۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۳,۱۰۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۲:۵۸:۴۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۴۳,۰۳۸ ۴۲,۴۳۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۷۳,۹۷۰,۶۶۴,۲۷۲
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۴۳,۰۴۶ ۴۲,۴۶۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۷۴,۵۱۳,۰۸۱,۹۵۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۴۳,۰۵۰ ۴۲,۴۷۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۷۴,۵۶۸,۶۱۶,۶۹۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۴۳,۰۵۳ ۴۲,۴۷۶ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۷۴,۶۲۴,۱۵۲,۱۱۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۴۱,۸۴۲ ۴۱,۲۸۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۵۵,۶۶۴,۳۴۶,۴۸۷
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۴۱,۸۴۶ ۴۱,۲۸۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۵۵,۷۱۸,۲۸۷,۲۶۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۴۲,۵۴۱ ۴۱,۹۷۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۶۶,۵۹۹,۴۵۱,۸۹۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۴۲,۵۳۳ ۴۱,۹۷۴ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۶۶,۶۵۹,۳۱۱,۵۲۴
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۴۲,۷۱۵ ۴۲,۱۳۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۶۹,۱۶۱,۶۰۷,۶۸۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۴۲,۷۱۹ ۴۲,۱۳۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۶۹,۲۱۷,۶۱۱,۵۳۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۴۲,۷۲۲ ۴۲,۱۳۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۶۹,۲۷۳,۶۱۶,۰۶۶
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۴۱,۷۴۰ ۴۱,۱۶۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۵۳,۸۰۶,۵۴۸,۶۰۳
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۴۱,۵۵۶ ۴۱,۰۲۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۵۱,۴۹۵,۹۸۸,۳۳۴
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۴۰,۹۵۹ ۴۰,۴۲۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۴۲,۱۱۱,۵۸۵,۶۸۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۴۰,۵۵۸ ۴۰,۰۱۱ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۳۵,۴۷۶,۹۹۵,۴۲۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۴۰,۸۹۳ ۴۰,۳۴۷ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۴۰,۸۱۱,۹۳۴,۹۸۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۴۰,۸۹۷ ۴۰,۳۵۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۴۰,۸۶۴,۶۶۸,۹۷۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۴۰,۹۰۰ ۴۰,۳۵۳ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۴۰,۹۱۷,۴۰۳,۹۸۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۴۰,۹۰۳ ۴۰,۳۵۷ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۴۰,۹۷۰,۱۳۹,۹۹۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۴۰,۵۶۴ ۴۰,۰۴۳ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۳۵,۹۹۳,۹۷۶,۵۸۳